W trakcie budowy domu postaraj się o właściwą izolację fundamentów

Osłona fundamentów przed niekorzystnym wpływem wody, wilgoci i chłodu jest jednym z najistotniejszych etapów budowy solidnego, bezpiecznego obiektu budowlanego. Wilgoć penetrująca mury z czasem spowoduje uszkodzenia ich struktury, a wykwity pleśni i grzybów za czasem odbiją się negatywnie na zdrowiu lokatorów.

Kto przeprowadzi izolację fundamentów?

Projektując budowę obiektu, warto zostawić opracowanie najlepszej metody hydroizolacji ekspertom, którzy mają wieloletnie doświadczenie nie tylko w zabezpieczaniu przed wilgocią nowych budynków, ale także w odnawianiu hydroizolacji w tych już istniejących. Mają oni wiedzę, jakich błędów wystrzegać się oraz jakie technologie i materiały hydroizolacyjne sprawdzą się dobrze w danej sytuacji. Wszak zastosowanie właściwych technik izolacji fundamentów może różnić się w zależności, czy zamierzane jest wykonanie ścian i ław fundamentowych, fundamentów z bloków betonowych bądź osadzenie budowli na płycie fundamentowej. Kluczowa jest też szczegółowa analiza warunków wodnych na obszarze, na którym zamierzana jest budowa. Dzięki niej można sprawdzić czy nieodzowna jest izolacja przeciwwilgociowa (realizowana na gruntach, w które woda ekspresowo wsiąka i nie spiętrza się przy fundamentach) czy też przeciwwodna (tam, gdzie pojawia się niebezpieczeństwo podtopień lub grunt jest na tyle spoisty, że po deszczu fundamenty stoją w wodzie długi czas).

Sposoby izolacji fundamentów

W zależności od typu fundamentów, do ich ochrony przed wilgocią stosuje się różne sposoby. Płytę fundamentową, na której z reguły stawia się budowle tam gdzie jest wyższy poziom wód gruntowych, można hydroizolować od spodu wykonując warstwę izolacji ciężkiej. Z kolei nową betonową ścianę fundamentową można pokryć powłoką uszczelniającej wyprawy cementowej, przy czym najlepiej nałożyć ją zarówno na zewnętrznej, jak i wewnętrznej powierzchni. W przypadku ścian z cegły najlepiej zda egzamin użycie izolacji pionowej i poziomej, która zatrzyma kapilarne przenikanie wody przez mury.

Wykonawstwo hydroizolacji fundamentów również należy zlecić profesjonalistom, bo kardynalnym błędem mniej doświadczonych ekip jest lekceważenie wskazówek wyszczególnionych w projekcie wykonawczym (m.in. tych dotyczących wymogów i sposobów aplikacji materiałów hydroizolacyjnych) bądź zastosowanie ich tanich zamienników, nie posiadających analogicznych własności wodochronnych. Nieodpowiednie ukończenie prac czy użycie materiałów nieadekwatnych do poziomu obciążenia wilgotnością może skutkować, że będzie ona nieefektywna.