Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego wykona tłumaczenia pisemne i ustne

Znajdź tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego Kraków na miarę swoich potrzeb! Skieruj się tu.

Kilka ostatnich lat to czas przypływu do Polski studentów i pracowników ze Wschodu. Najwięcej jest między nimi Ukraińców oraz Rosjan. To powoduje, iż wzrósł popyt na usługi świadczone przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – głównie rosyjskiego, którego używa również duża część obywateli Ukrainy. Dotyczy to w szczególności tłumaczy przysięgłych, dysponujących uprawnieniami do tłumaczenia dokumentów urzędowych oraz osobistych – a te właśnie są niezbędne do rozpoczęcia pracy czy też nauki w naszym kraju.

W jakich przypadkach konieczne są tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego?

Tylko tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest upoważniony do przekładu wszelkiego typu oficjalnych dokumentów wydanych przez urzędy z Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu czy Rosji. Należą do nich m.in. akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia, dyplomy potwierdzające zdobycie rozmaitych uprawnień i kwalifikacji zawodowych, świadectwa maturalne i ukończenia szkół, jak również prawa jazdy oraz dowody osobiste. Poza tym powinno się mu zlecić tłumaczenia dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, rejestracji pojazdów czy umów cywilno-prawnych i kontraktów.

Kto może być tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Waga tłumaczonych dokumentów powoduje, iż na tłumaczu przysięgłym spoczywa duża odpowiedzialność. W związku z tym, żeby wykonywać ten zawód, należy uzyskać odpowiednie uprawnienia. Tłumacz przysięgły powinien być absolwentem studiów lingwistycznych, a następnie zaliczyć egzamin państwowy, który potwierdzi jego umiejętności. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest oprócz tego pełna zdolność prawna oraz posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej.

Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]