Ochrona osób i mienia, czyli podstawowe zadanie agencji ochrony

Ochrona osób i mienia - dalsze informacje o tej usłudze.

Sposobów zabezpieczania osób oraz mienia jest mnóstwo. Zalicza się do nich skorzystanie z usług agencji ochrony osób i mienia. Z pomocy tego rodzaju agencji najczęściej korzystają właściciele przedsiębiorstw oraz urzędy. Przybywa także osób prywatnych, które w ten sposób zamierzają chronić posiadany majątek.

Ochrona osób i mienia: dlaczego warto zdecydować się na usługi agencji?

Do najczęstszych zdarzeń losowych, które mogą się przytrafić właścicielowi firmy podczas jego nieobecności jest włamanie. Do włamania może dojść nie tylko w przedsiębiorstwie, ale też w budynku publicznym. Rzecz jasna pracę potencjalnym włamywaczom można istotnie utrudnić, kupując antywłamaniowe okna oraz drzwi. Można też zakupić system alarmowy. Wszystkie te zabezpieczenia istotnie utrudnią włamywaczom wejście do budynku. Bezpieczeństwo urzędów i firm, ale także klientom czy pracującym w nich pracownikom, można zagwarantować, decydując się na skorzystanie z usług oferowanych przez agencję ochrony mienia i osób. Pracownikom agencji można powierzyć rozmaite zadania. Mogą oni objąć chroniony budynek obejmującym całą dobę monitoringiem, mogą także patrolować teren czy ewidencjonować niepokojące zdarzenia, które miały miejsce w budynku.

Ochrona osób i mienia – pozytywne strony dla przedsiębiorcy

Każdy pracodawca, w którego firmie zatrudnionych jest więcej niż 25 pracowników powinien każdego miesiąca odprowadzać obowiązkowe składki na PFRON. Agencja ochrony, w której pracują osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, może natomiast otrzymać status Zakładu Pracy Chronionej. Przedsiębiorstwa, które postawią na nadzór znajdujących się w ich posiadaniu obiektów przez taką właśnie agencję, mają prawo do skorzystania z ulg na składki na PFRON. Ulga ta może wynieść nawet 65%. W efekcie w skali roku na zmniejszeniu składek wpłacanych na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych można zaoszczędzić całkiem wysokie kwoty.

Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A.
ul. Tadeusza Sendzimira 5
30-969 Kraków

Tel.: + 48 12 643 18 29
E-mail: [email protected]