Kto musi wykonywać badania wysokościowe?

Zleć badania wysokościowe Bielsko Biała.

Za pracę na wysokości uznaje się wykonywanie czynności na wysokości przekraczającej 3 metry nad ziemią czy podłogą. Dotyczy to zatem prac przede wszystkim budowlanych, ale także pracowników prac remontowo–budowlanych, elektryków oraz osoby reprezentujące wiele innych zawodów. Na czym polegają te badania?

Co sprawdzają badania wysokościowe?

Praca na wysokości, mimo że według przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy powinna być wykonywana z używaniem specjalnych zabezpieczeń, nie należy do bezpiecznych, w związku z tym badania wysokościowe mają wykazać, jeśli ktoś nie może jej wykonywać. Pracy takiej nie powinny wykonywać osoby mające zawroty głowy, cierpiące na zaburzenia równowagi bądź mające problemy ze wzrokiem. W sferę badań wysokościowych wchodzi więc pełna diagnostyka z zakresu neurologii, laryngologii (co ma związek z równowagą i błędnikiem) oraz okulistyki. Badania przeprowadza się poddając badanego nieskomplikowanym testom przy wykorzystaniu odpowiednich urządzeń. Podczas badań można też zdiagnozować choroby do tej pory niezdiagnozowane, stanowiące zaś poważne przeciwwskazanie do pracy na wysokościach, ich wykonanie jest więc szczególnie istotne. Nie trzeba martwić się, że konieczne będzie przeznaczenie na te badania dużo czasu, ponieważ istnieje możliwość przeprowadzenia pełnej diagnostyki nawet podczas jednego dnia.

Badania wysokościowe – jak często je przeprowadzać?

Badania wysokościowe należy wykonać przed rozpoczęciem wykonywania pracy na wysokości, ale nie jest to jednorazowy obowiązek. Pamiętając, że w czasie wykonywania pracy stan zdrowia może ulec pogorszeniu, a także, iż tak nakazuje prawo, badaniom tego rodzaju należy poddawać się co dwa-trzy lata. Pracownicy, którzy przekroczyły 50 lat, muszą natomiast przeprowadzać je rokrocznie.

Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]