Korzyści wynikające z oceny kompetencji pracowników

Szukasz informacji o rozwoju kompetencji pracowników? Dobrze trafiłeś!

Wzrasta grono pracodawców, którzy dostrzegają, że rozwój pracowników w dużym stopniu wpływa na powodzenie całego przedsiębiorstwa. Zmotywowana kadra zaopatrzona w szeroki wachlarz kompetencji miękkich to przecież najistotniejszy fundament każdej firmy.

Rozwój kompetencji pracowników – ujawnij utajone możliwości swojego zespołu

Audyt personalny pracowników pozwalający na ocenę ich osobistych uwarunkowań i kwalifikacji może wspomóc właściciela przedsiębiorstwa w dobraniu kadry, która będzie przygotowana na wielorakie wyzwania. Za sprawą sesji AC/DC wykonanej przez kompetentnego coacha można ujawnić, który z pracowników wykazuje kompetencje przywódcze i będzie dobrym liderem zespołu. Audyty Assessment Center/Development Center mogą być realizowane różnorodnymi metodami – np. w postaci sesji indywidualnych bądź grupowych. W czasie audytów wykorzystywane są skuteczne techniki szkoleniowe, np. symulacje, zadania grupowe, wywiady bądź omówienie danego przypadku (case studies). W ten sposób można wydobyć prawdziwy potencjał zespołu i wspomóc rozwój pracowników. Po ukończeniu audytu można kontynuować działania z pracownikami w formie coachingu.

Harmonogram audytów AC/DC

Prawidłowo przygotowany audyt jest podzielony na parę części. Zaczyna się od opisu kompetencji wymaganych na danym stanowisku. W kolejnej fazie audytor dobiera narzędzia, które będą wykorzystywane podczas sesji. Dalszym etapem jest przekazanie informacji na temat celów sesji i tego, co zamierza się podczas niej wypracować. Nie bez wpływu jest poza tym miejsce, w którym zostaną poprowadzone audyty zespołów – powinno one zapewniać komfort, który wspomoże osiągnięcie założeń sesji. Sam audyt AC/DC (indywidualny bądź grupowy) jest przeprowadzany przez doświadczonych doradców, którzy są psychologami. Sesja trwa co najmniej cztery godziny. Po jej zakończeniu Klient dostaje indywidualny, wyczerpujący protokół, w którym zawarta jest ocena kompetencji audytowanych członków zespołu, wyliczone są ich mocne strony oraz podane są informacje, jak powinien być prowadzony następny etap rozwoju pracowników. Audyt AC/DC zamyka feedback.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]