Kontenery na złom i gruz – niezastąpione na placach budowy

Jeśli szukasz kontenerów rolkowych, koniecznie wejdź na https://ekombud.pl/kontenery-rolkowe/

Część śmieci nie powinno trafić do koszy na surowce zmieszane lub wtórne. Dotyczy to głównie tych, które są wytwarzane podczas różnych remontów i prac budowlanych, jak również odpadów przemysłowych. Należy je odwozić do wskazanego punktu zbiórki selektywnej, gdzie zostaną poddane recyklingowi zgodnie z ustawą o odpadach. W wielu wypadkach mogą jednakże wyniknąć komplikacje powiązane z składowaniem oraz transportem śmieci. Żeby się przed nimi ustrzec, należy zaopatrzyć się w kontenery na odpady przystosowane do ich specyfiki.

Kontenery na odpady – na gruz lub materiały sypkie

Najprostsze kontenery otwarte są dostosowane do składowania oraz transportu starych mebli, gruzu, opakowań i pokrewnych odpadów. Dodatkowo dostępne są także kontenery uszczelniane, które znakomicie sprawdzają się przy wywozie nieczystości płynnych i półpłynnych (m.in. tych pochodzących z oczyszczalni ścieków). Uszczelniane spojenia są też konieczne w przypadku kontenerów na śmieci miałkie, jak wióry metalowe, trociny czy granulaty. Ich załadunek usprawnia zamontowany fabrycznie podajnik ślimakowy. Najmniej problematyczne w transporcie są rzecz jasna kontenery rolkowe, zaopatrzone w mechanizm ułatwiający ich przemieszczanie.

Kontenery stalowe – dla ekip sprzątających i firm budowlanych

Odbiorcami usług producentów kontenerów stalowych są rozmaite firmy. Wśród nich można wymienić między innymi przedsiębiorstwa budowlane, firmy sprzątające oraz parające się opróżnianiem mieszkań, a także wszelkiego typu zakłady produkcyjne. Na kupno kontenerów na odpady decydują się podmioty świadczące usługi wywózki gruzu oraz odpadów o niestandardowych gabarytach. Użyczają je one klientom, a po zapełnieniu odwożą do punktu legalnego ich przechowywania bądź recyklingu.

EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]