Jaką żywność uznaje się za ekologiczną?

ekologiczne przetwory, żywność nieprzetworzona

Od dynamicznego rozwoju branży żywieniowej, który zaczął się w zeszłym stuleciu, artykuły konsumowane przez nas każdego dnia zaczęto standardowo wypełniać licznymi substancjami wydłużającymi ich świeżość. Lecz wraz z poszerzającą się wiedzą nabywców odnośnie tego, co konsumują i jakie może to wywoływać następstwa dla ich zdrowia, ostatnio coraz częściej szukają oni produktów wytworzonych z żywności nieprzetworzonej.

Żywność ekologiczna – rośliny uprawiane według wszelkich zasad rolnictwa ekologicznego

Aby jakiś wyrób trafiający na półki sklepowe w naszym kraju mógł nazywać się „eko”, musi spełnić wiele wytycznych. Żywność eko oraz artykuły z niej wykonane muszą zdobyć konkretne certyfikaty nadawane przez upoważnione do tego instytuty. Najważniejszą jednak właściwością spożywczych wyrobów eko jest to, iż zastosowane do ich przyrządzenia owoce oraz warzywa uprawiano z zachowaniem wszelkich reguł rolnictwa ekologicznego. To oznacza, że rolnicy nie korzystali z syntetycznych pestycydów ani nawozów, które mogłyby mieć niekorzystny wpływ nie tylko na samopoczucie ludzi, ale które również są zagrożeniem dla otoczenia. Niektóre wszak nawozy zanieczyszczają wody gruntowe lub powodują zakwaszenie gleby, a opryski pół syntetycznymi pestycydami często powodują np. obumieranie pożytecznych pszczół. Z kolei ekologiczna uprawa powoduje, że warzywa i owoce mają niższą zawartość metali ciężkich, azotynów oraz azotanów, a to znaczy, że mniej tych szkodliwych związków przeniknie do ustroju ich konsumentów.

Zamawiasz ekologiczną żywność? Czytaj uważnie informacje na etykiecie

Żywność eko jest poddawana nieustannej kontroli we wszystkich fazach produkcji, w tym także podczas przechowywania i transportu. Co kluczowe, jeśli artykuł spełnia warunki, jego wytwórca obok standardowych informacji m.in. o masie netto, miejscu produkcji składników, wartościach odżywczych, terminie trwałości oraz temperaturze składowania, musi też koniecznie wskazać numer identyfikacyjny organu kontrolnego niniejszy artykuł i umieścić logo produkcji ekologicznej Unii Europejskiej, czyli białe gwiazdki tworzące w kształt liścia. Szukając ekologicznych przetworów trzeba więc czytać starannie etykiety wyrobów, a zamawiając je online bezpośrednio od producenta sprawdzić, czy na stronie opublikowana jest informacja o uzyskanych certyfikatach.

"ARTMAN" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
Niedomicka 47
33-132 Niedomice

Mob.: +48 669 997 776
E-mail: [email protected]