Centrale telefoniczne

Liderami na rynku centralek telefonicznych są Panasonic, Slican i Platan, które mają duże doświadczenie w produkcji centrali telefonicznych oraz dużą różnorodność modeli tych urządzeń dla każdego przedsiębiorstwa.

Centralki telefoniczne – czy są niezbędne?

Centralka telefoniczna urządzenia zaprojektowane do łączenia abonentów w sieci telekomunikacyjnej na czas wymiany informacji. Centrale telefoniczne pozwalają zaoszczędzić więcej czasu osobom dzwoniącym, uprościć pracę instytucji oraz w dużym stopniu zmniejszyć ponoszone koszty użytkowania. Każda centrala telefoniczna umożliwia przełączanie na numery wewnętrzne rozmów przychodzących, wykonywanie rozmów wewnętrznych w firmie bez żadnych kosztów (w obrębie centralki) oraz dyskryminację rozmów wychodzących polegających na odłączeniu wyjść na rozmowy komórkowe, miastowe i międzymiastowe. Centralka daje możliwość przyznania każdemu abonentowi wew. numeru dozwolonego, który zezwala na wykonywanie rozmów zewnętrznych. Posiada również taryfikację połączeń, które są zapisywane w pamięci centrali dzięki czemu mamy możliwość sprawdzenia takich parametrów jak numer zewnętrzny i wewnętrzny, przybliżony koszt oraz godzina rozmowy.