Windykacja już nigdy nie będzie czasochłonna – poznaj aplikację Flobo

Poszerz swoją wiedzę o automatycznej windykacji.

Jest dużo przeróżnych przyczyn, dlaczego klienci nie płacą na czas za wykonaną usługę. Problem z przeterminowanymi fakturami dotyczy nie tylko przedsiębiorców, którzy oferują usługi B2B, lecz też przedsiębiorstwa z profilem działalności ukierunkowanym na odbiorców indywidualnych.

Cykliczne monitowanie dłużnika – o windykacji polubownej

Przedsiębiorca jest uprawniony do dochodzenia swojej własności poprzez windykację długu. Chociaż termin ten prawie każdemu nie najlepiej się kojarzy, a w rzeczywistości oznacza to proces w ramach którego podejmuje się względem dłużnika szereg działań zgodne z aktualnymi normami prawnymi. Czynności te zmierzają do wyegzekwowania spłaty zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, a więc cykliczne monitowanie nieterminowego kontrahenta i przypominanie o konieczności wniesienia opłaty. Kiedy taka forma windykacji nie przyniesie efektu, następną alternatywą jest windykacja sądowa. Jeśli przedsiębiorstwo współpracuje z kilkudziesięcioma czy nawet z kilkuset kontrahentów i każdego miesiąca wysyła podobną ilość faktur oraz paragonów, ryzyko, iż jakiś procent opłat nie zostanie wniesiony we wskazanym terminie niewątpliwie się zwiększa. W uporządkowaniu całej procedury księgowania faktur pomaga polska aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która posiada również opcję prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – popraw terminowość spłat u swoich klientów

Robot Flobo nie tylko monitoruje, czy na rachunek bankowy wpłynął przelew od kontrahenta, ale w przypadku potwierdzenia jej braku w określonym czasie, rozpoczyna ona proces upominania o konieczności zapłacenia za fakturę. Przedsiębiorca wykorzystujący tę aplikację może przygotować własne scenariusze działań wszczynanych w stosunku do nie płacących kontrahentów, określając między innymi odstęp czasu między poszczególnymi wiadomościami z upomnieniem. Notyfikacja o nadciągającym terminie płatności za fakturę wysyłana jest z aplikacji także przed jego upływem do tych kontrahentów, którzy w minionym kwartale dwukrotnie spóźnili się z wykonaniem przelewu bądź którzy nie zapłacili faktury w terminie w ostatnim miesiącu. Jeżeli wiadomości z przypomnieniem nie przyniosą skutków, kolejnymi stadiami automatycznej windykacji należności podejmowanymi przez aplikację Flobo jest przesłanie noty księgowej w wysokości 40 EUR, a potem przekazanie zawiadomienia o zadłużeniu do BIG. Na koniec, jeśli wyliczone powyżej kroki nie będą skuteczne, aplikacja prześle sprawę do e-sądu.

Użycie aplikacji do automatycznej obsługi należności oraz windykacji oszczędza czas przeznaczany na kontrolowanie wpływających przelewów, a po pewnym okresie przynosi także ogromną poprawę terminowości u płatników.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]