Metoda kasowa – co warto o niej wiedzieć?

Potrzebujesz informacji o metodzie kasowej? Dobrze trafiłeś!

Przedsiębiorcy zazwyczaj rozliczają się z urzędem skarbowym za pomocą metody memoriałowej, wedle której obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług pojawia się w chwili wystawienia faktury. Niestety w tej sytuacji fiskus nie docieka czy na konto płatnika VAT wpłynęła należność od kontrahenta. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług wynika dopiero po otrzymaniu płatności od kontrahenta.

Rozliczenie metodą kawową – strategia na zachowanie płynności finansowej firmy

Nie pojawienie się na rachunku opłat w terminie to nie rzadkość. Osoby prowadzące działalność gospodarczą co rusz znajdują się w sytuacji, kiedy są zmuszone co jakiś czas monitować kontrahenta odnośnie zapłaty za zrealizowane usługi czy też dostarczone produkty. Jeśli takie przypadki zdarzają się coraz częściej, nawet znakomicie działająca firma może liczyć się z stratą płynności finansowej, nie opłacić przysługujących podatków w odpowiednim terminie i w konsekwencji dostać od urzędu skarbowego bolesną grzywnę. Na szczęście tzw. mali przedsiębiorcy, innymi słowy podmioty których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym nie przekroczył łącznie z podatkiem dwóch milionów euro, są uprawnieni do korzystania z metody kasowej zawieszając tym samym termin rozliczenia się z podatku do chwili otrzymania od kontrahenta ustalonej należności. Mając na uwadze sprecyzowany przez przepisy limit z tej metody może skorzystać ewidentna większość krajowych przedsiębiorców, niemniej jednak muszą oni mieć świadomość, że stosowanie z tej metody rozliczenia działa także w odwrotnym kierunku. Jeżeli więc sami mają trudności z dochowaniem terminów opłat, nie wolno im odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej dopóki nie zapłacą danej należności. O chęci przejścia na metodę kasową należy zawiadomić urząd skarbowy poprzez dostarczenie formularza VAT-R. Nieodzowne jest też przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym i obowiązkowe umieszczenie na każdej wystawionej fakturze dopisku “metoda kasowa”.

Metoda kasowa wymaga dokładnego kontrolowania wpływu opłat

Metoda kasowa rozliczenia podatku Od towarów i usług jest w wielu przypadkach odradzana mniejszym przedsiębiorcom przez prowadzące ich biura rachunkowe. Najczęściej przyczyną tego jest problem z codziennym pilnowaniem wpływających opłat związanych z działalnością. Metoda kasowa zmusza wszak do skrupulatnego ich śledzenia, by nie przeoczyć terminu uiszczenia podatku. W przypadku firm, które wystawiają miesięcznie kilkanaście faktur nie jest to utrudnienie. Natomiast już przy stu i więcej dokumentach nadzór przelewów wpływających na rachunek firmowy może pochłaniać nawet dwie-trzy godziny dziennie. Dla takich podmiotów rekomendowanym rozwiązaniem, które umożliwia zmniejszenie prawdopodobieństwa omyłek przy księgowaniu i lepsze gospodarowanie czasem, jest zastosowanie aplikacji do automatycznego monitoringu należności, jaką jest m.in. Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]