Dłużnik nie płaci w terminie? Wypróbuj bezpłatny generator not księgowych

bezpłatny generator not księgowych

Przedsiębiorcy wcześniej czy później na ogół trafiają na kontrahentów, którzy nie opłacają otrzymanych faktur we wskazanym terminie. Niecałe dziesięć lat temu stanowiło to spory problem dla przedsiębiorców. Na szczęście od 2013 roku w razie wyniknięcia zwłoki w opłacaniu należności polskie ustawodawstwo dało możliwość wystawiania opieszałym kontrahentom not księgowych w wysokości 40 euro, a od 2020 roku także na 100 oraz 70 euro.

Nota księgowa na 40 euro – stosować jako jeden z kroków działań windykacyjnych, a może wystawiać od razu?

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel jest uprawniony do żądania od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość takiej kompensaty zależna jest od kwoty zaległego świadczenia pieniężnego. Jeśli należności nie przekraczają 5000 zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy zadłużeniu powyżej tej kwoty, lecz nie przekraczającym 50 000 zł, przedsiębiorca od 2020 r. jest z kolei uprawniony do wystawienia notę na kwotę 70 euro, zaś gdy wysokość niezapłaconej należności przekracza 50 000 zł – notę na kwotę 100 euro. Co najistotniejsze, notę księgową można przesłać dłużnikowi bezzwłocznie po stwierdzeniu zwłoki w płatności, na dodatek bez konieczności wcześniejszego przypomnienia o upłynięciu terminu. Trzeba jednak zastanowić się czy wysłanie kontrahentowi błyskawicznie noty księgowej na 40 – bądź więcej – euro nie zburzy budowanych często przez długi okres czasu dobrych układów biznesowych. Wszak poślizg we wniesienia należności może być kwestią jednorazowego niedopatrzenia bądź przejściowych problemów finansowych dłużnika, a nie jego intencjonalnym zabiegiem. Z tego też powodu, nota księgowa winna być raczej jednym z kolejnych kroków procedury windykacyjnej.

Sprawdź gdzie znaleźć bezpłatny generator not księgowych na 40 euro

W momencie, gdy przedsiębiorca ostatecznie podejmuje decyzję o wystawieniu noty księgowej, zaczyna szukać informacji, jak poprawnie trzeba przeliczyć jej wysokość na złotówki, skoro normy prawne mówią o nocie w euro. Instrukcje w tym zakresie zawarto we wspomnianym w poprzednim akapicie dokumencie – wysokość rekompensaty w złotówkach ustala się biorąc za przelicznik uśredniony kurs euro deklarowany przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym minął termin płatności za faktury.

Przedsiębiorcom rekomendujemy wypróbowanie bezpłatnego generatora not księgowych dostępnego bezpłatnie na stronie Flobo – polskiego narzędzia do obsługi należności, które wyposażone jest też w wszechstronny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]