Co warto wiedzieć o funcie i gdzie poznać jego bieżący kurs?

Na https://topfx.pl/kurs-wymiany-gbp odnajdziesz więcej szczegółów o kurs funta w kantorach.

Funt szterling, potocznie określany również mianem „funt brytyjski”, to jedna z najsilniejszych walut na świecie. Pomimo przynależności z początku do struktur Wspólnoty Europejskiej a następnie Unii Europejskiej, Wielka Brytania pozostała poza strefą euro i utrzymała swoją historyczną walutę.

Pozycja funta szterlinga po Brexit

Na skutek decyzji o Brexicie, który był przewlekłym, ponad 4-letnim procesem, cena funta w stosunku do euro oraz dolara dostrzegalnie spadła. Było to związane między innymi z ogłoszeniem przez ważne podmioty, w tym te związane z sektorem finansów, opuszczenia rynku brytyjskiego, co groziło spadkiem ilości zatrudnianych pracowników, a w konsekwencji także spadkiem PKB. Odpracowywanie intensywnego spadku kursu funta brytyjskiego z 2016 r. odbywa się stosunkowo powoli i przy dość znacznych wahaniach wartości waluty. Dodatkową przeszkodą w tym procesie była bessa z 2020 r. spowodowana długotrwałym zamknięciem angielskiej gospodarki na czas trwania pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Warto jednakże odnotować, iż funt brytyjski to nadzwyczaj silny pieniądz, będący w obiegu w Europie już od XII w., który w samym tylko ubiegłym wieku przezwyciężył duże spadki wywołane rezygnacją z powiązania funta ze złotem, dewaluację z 1949 r. oraz legendarny już spekulacyjny atak z 1992 r.

Wykresy kursu funta znajdziesz na stronie kantoru internetowego

Funt szterling jest dla Polaków znaczącą walutą, w której w dalszym ciągu często inwestują swoje finanse. Jest tak przede wszystkim w związku z tym, że pomimo wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, tysiące zatrudnionych tam Polaków nie wróciła do ojczyzny i nieustannie wspomaga finansowo swoich krewnych w Polsce. Bieżący kurs funta obserwuje więc duża grupa rodaków. Poszukują oni w szczególności przejrzystych komunikatów nie tylko o cenie tej waluty, ale w wielu przypadkach także statystyk historycznych wybiegających nawet do dziesięciu lat wstecz. Takie statystyki można znaleźć m.in. na stronach kantorów internetowych, które uaktualniają kurs w odstępach co kilka sekund. Dane te pomagają także wprawnym inwestorom zlecać kupno waluty po korzystnym kursie.