Co warto wiedzieć o fakturze proforma?

Proforma co to. Uzyskaj więcej informacji na https://ihpweb.pl/co-to-jest-faktura-proforma/.

Każdy kto prowadzi własną firmę, ale także i gros osób dokonujących zakupów online, otrzymał przynajmniej raz fakturę pro forma. Nie każdy jednak wie, czym rzeczywiście jest ten dokument i co go odróżnia od normalnej faktury.

Faktura proforma nie jest dowodem zrealizowania usługi

Po łacinie pro forma znaczy „prowizorycznie”, więc nierzadko można spotkać się z tłumaczeniem, że faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I owszem, taka faktura nie jest dowodem księgowym, z tej przyczyny nie ujmuje się jej w ewidencji księgowej lub w księdze przychodów i rozchodów. Należy jednakże zatrzymać ją np.dla celów informacyjnych.

Faktura proforma winna być traktowana raczej jako dokument handlowy, będący formą propozycji jakiejś oferty. Nie jest potwierdzeniem zakupu towaru ani wykonania usługi, czyli zgodnie z przepisami ustawy o VAT nie wywołuje skutków w zakresie podatku VAT. Czy zatem faktura proforma jest ostateczna? Nie, ponieważ dotyczy usługi lub sprzedaży, która jeszcze nie została zrealizowana, wobec tego warunki transakcji w niej zaprezentowane mogą w każdej chwili być zmodyfikowane.

Co powinno znaleźć się na fakturze proforma?

Faktura proforma zawiera te same dane i przypomina z wyglądu fakturę VAT, czyli:

  • dane kontrahentów,
  • miejsce oraz datę jej wystawienia,
  • nazwę towarów bądź usług, będących przedmiotem transakcji (wraz z wykazaniem ich jednostek miary, ilości itp.),
  • wartość netto i brutto (zarówno poszczególnych towarów i usług, jak i wartość pełnego zamówienia) opisana również słownie,
  • stawka i naliczona z tego tytułu kwota podatku VAT,
  • informacja o wysokości ewentualnych zniżek,
  • określenie przewidywanego terminu doręczenia towaru bądź wykonania usługi,
  • określenie terminu wniesienia opłaty.

By nie było żadnych trudności z odróżnieniem tego dokumentu od ostatecznej faktury VAT, wywołującej następstwa podatkowe, taką fakturę trzeba oznakować wyraźnie w tytule określeniem “PRO FORMA”. Należy także mieć na uwadze, że ten rodzaj faktury nie zwalnia z konieczności wystawienia kontrahentowi wiążącej faktury VAT. Co istotne, faktury proforma nie wystawia się w momencie, gdy odbiorca wpłaci już przedpłatę bądź zapłaci w całości za przedmiot transakcji.