Jakie kierunki najczęściej wybierają maturzyści?

Wybór najlepszego kierunku studiów to dylemat, przed którym co roku staje dziesiątki tysięcy abiturientów. Niejednokrotnie decyzja ta określa rozwój przyszłej drogi zawodowej. We wrześniu znów zaczęły się tury rejestracji na studia. Sprawdziliśmy więc, jakie kierunki cieszą się największą popularnością.

Studia popularne pośród maturzystów

W top 10 najpopularniejszych kierunków studiów jak co roku na pierwszym miejscu pojawia się informatyka. Zainteresowani komputerami coraz częściej decydują się również na kierunki pochodne, które posiadają bardzo duży potencjał rozwoju. Są to oczywiście robotyka oraz automatyka, które nie są przecież kierunkami pionierskimi, aczkolwiek dopiero wraz z rozkwitem technologicznym przestały być uważane, za studia dla hobbystów. W przypadku studiów pierwszego stopnia, abiturienci starają się przede wszystkim o indeks na kierunkach psychologia oraz zarządzanie. Na kolejnych pozycjach uplasowały się prawo, kierunki ekonomiczne (m.in. finanse i rachunkowość), budownictwo czy wszelkie filologie (szczególnie angielska).

Najwięcej chętnych na miejsce przypada na kierunkach z obszaru orientalistyki (japonistyka i sinologia), a także matematyki. Najtrudniej dostać się również na studia związane z marketingiem, branżą filmową czy wzornictwem. Trzeba podkreślić, iż wysoka liczba kandydatów na dany kierunek studiów zależy nie tylko od jego popularności. Szereg maturzystów składa przecież dokumenty o przyjęcie nawet na kilka kierunków na raz.

Jak podjąć właściwą decyzję o studiach?

Stojąc przed wyborem kierunku warto rozważyć własne pasje, ale także potencjalny popyt na rynku pracy. Należy jednakże pamiętać, że konkretny kierunek nie musi określać przyszłej kariery. Absolwenci studiów licencjackich i magisterskich mogą swobodnie uzupełniać zdobyte kwalifikacje na studiach podyplomowych. Są one prowadzone na większości uniwersytetów i akademii i na ogół nie ma warunku ukończenia studiów kierunkowych, aby się na nie zapisać. Wystarczy mieć tytuł licencjata, magistra bądź inżyniera.

Maturzysto, pamiętaj! Czas studiów to okres, kiedy można także dodatkowo rozwijać swoje kwalifikacje m.in. poprzez pomoc w organizacjach uczelnianych czy wolontariatach. Trzeba spożytkować te 5 lat jak najlepiej.